Een energielabel voor uw bedrijfspand waarom zou u dit moeten regelen en wat zijn de voordelen hiervan? In dit artikel zult u de belangrijkste redenen inclusief uitleg lezen om een energielabel voor uw bedrijfspand op te laten stellen.

  1. Inzicht in het energieverbruik

Ten eerste is het voor uw bedrijf handig om inzicht te hebben in het energieverbruik van het pand. Zo kan er worden gezien of het energieverbruik hoger ligt dan nodig zou moeten zijn en of dit zich ook vertaald naar de energiekosten.

  1. Advies met betrekking op energiebesparing

Zijn de energiekosten hoger dan nodig dan wilt u hier natuurlijk wat aan veranderen. Een energielabel geeft niet alleen inzicht in de huidige situatie maar biedt ook de mogelijkheid om advies te geven over welke maatregelen er getroffen kunnen worden om energiebesparing in de hand te werken.

  1. Energie besparen kan rendabel zijn

Als u maatregelen neemt om energie te besparen dan heeft u in eerste instantie natuurlijk investeringskosten. Maar op de lange termijn levert u dit juist veel voordeel op. De energiekosten zullen omlaag gaan en als er bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van zonnepanelen, dan kan er zelfs worden teruggeleverd aan het elektriciteitsnet.

  1. De geïnvesteerde kosten kunnen van de winst worden afgetrokken

De overheid biedt de mogelijkheid om de kosten die worden gemaakt om te investeren in energiebesparende technieken af te trekken van de winst. Dit is door de overheid ingesteld om energiebesparing bij bedrijven te bevorderen.

  1. Verbetering van de kwaliteit van het bedrijfspand

Als het bedrijfspand een gunstig energielabel toegekend krijgt dan geeft dit indirect ook aan dat de kwaliteit van het pand goed is. Des hoger het energielabel des te hoger wordt de kwaliteit van uw pand ingeschat.

  1. Het is verplicht om een energielabel te hebben

Op het moment dat u voornemens heeft om het bedrijfspand te verkopen of te verhuren dan bent vanuit de overheid verplicht om een energielabel op te laten stellen voor uw bedrijfspand. Zodra het gebouw in de verkoop of verhuur gaat moet bij de advertenties of bij de informatie over het gebouw ook het energielabel worden weergegeven. De koper of nieuwe huurder van het pand zal ook het energielabel moeten ontvangen.

  1. Het bedrijfspand wordt meer waard

Zoals eerder genoemd is het voor de verkoop en verhuur van bedrijfspanden verplicht om een energielabel op te laten stellen. Dit heeft ook een voordeel voor de verkopende of verhurende partij. Als het energielabel dat wordt toegekend ‘groen’ is dan betekent dit dat het interessanter is voor potentiële kopers en nieuwe huurders. Er zou hierdoor dus een hogere verkoop- of huurprijs gevraagd kunnen worden voor het gebouw.

  1. Prettig werken

U zult er in eerste instantie misschien niet aan denken, maar als uw bedrijfspand energiezuiniger is wordt het ook prettiger voor uw werknemers om er te werken. Als het pand slecht geïsoleerd is betekent dat vaak dat het kouder is in de winter en de kachel omhoog moet. Daar tegenover is het dan weer zeer warm in de zomer waardoor de ramen open zullen staan. Ook als de kachel hoog staat bestaat de kans dat er ramen open gezet zullen worden omdat niet iedereen dezelfde wensen heeft. Dit werkt dan ook weer energieverbruik in de hand. Het is dus voor de werkomgeving ook van belang dat het bedrijfspand zo duurzaam mogelijk is.


Reageren is niet mogelijk.